گروه کامپیوتر

جداکننده سطر ها از هم
 

موسی موسی زاده

استادیار

هوش مصنوعی

پروفایل  

پست الکترونیکی: m.mousazadeh@jsu.ac.ir

 

مهدی عنایت زارع

مربی

سخت افزار

پروفایل  

پست الکترونیکی: menayat@jsu.ac.ir