گروه مرمت

جداکننده سطر ها از هم
 

نوید مقیمی

مربی و مدیرگروه مرمت ابنیه

مرمت

پروفایل

پست الکترونیکی: Moghimi@jsu.ac.ir

 

محمد مهركي زاده

مربی

معماری

پروفایل

پست الکترونیکی: Mmehrakizadeh@yahoo.com

 

وحید سرافراز

مربی(مامور به تحصیل)

طراحی شهری

پروفایل  

پست الکترونیکی: --