اهداف و شرح وظايف مركز:

1.  كاهش مشكلات روان‌شناختي دانشجويان و كمك به سازگاري بهتر با محيط دانشگاه همراه با ارائه خدمات روان شناختي، راهنمايي و مشاوره در زمينه  تحصيلي، شغلي، مشاوره­هاي پيش از ازدواج، زناشويي و خانواده، اعتياد، مهارتهاي زندگي  و غیره

2.     پيش‌گيري از مشكلات احتمالي روان‌شناختي و تحصيلي در آينده  از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش‌ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی‌های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی‌ها و مهارت‌ها.

3.     شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند.

4.     انجام ارزيابي‌های روان شناختی شامل هوش، استعداد، شخصيت و ...

5.   انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات روان پزشکی و مددکاری اجتماعی