صفحه اصلی >  فرهنگي و دانشجويي > اداره امور فرهنگی و اجتماعی > تشکل های اسلامی > اهداف و شرح وظایف دبیرخانه هیات نظارت 

شرح وظايف دبيرخانه هيأت نظارت بر تشكل‌هاي اسلامي

 1. هماهنگي برگزاري جلسات هيأت نظارت
 2. تنظيم و ارسال نامه­ي زمان و دستور جلسه هيأت نظارت به اعضا، چند روز قبل از برگزاري جلسه
 3. تنظيم دستور جلسه هيأت نظارت به همراه مستندات مربوطه
 4. تنظيم و چاپ صورت جلسات هيأت نظارت
 5. پيگيري مصوبات جلسه هيأت نظارت تا حصول نتيجه و ارائه گزارش نتيجه به اين هيأت
 6. آرشيو منظم صورتجلسات به صورت دستي و كامپيوتري
 7. ارائه گزارش ساليانه از جلسات هيأت نظارت به وزارتخانه
 8. تعامل و هماهنگي با كارشناس تشكل‌هاي سياسي در وزارتخانه و ادارات استان
 9. تهيه آرشيو منظم از مكاتبات و درخواست­ها و ... مربوط به تشكل‌هاي سياسي به تفكيك هر تشكل
 10. هماهنگي جهت برگزاري انتخابات ساليانه تشكل‌هاي سياسي (از دريافت جدول زمان­بندي برگزاري انتخابات تا دريافت تأييد نهايي نتايج انتخابات) و ارائه گزارش به هيأت نظارت و وزارتخانه 
 11. پيگيري و بررسي تأسيس تشكل اسلامي دانشگاهي جديد در دانشگاه (از دريافت اسامي درخواست دهندگان هيأت مؤسس تا دريافت اساسنامه و اعضاي تشكل مزبور و برگزاري انتخابات)