صفحه اصلی > پژوهشی  > دفتر ارتباط با صنعت > مرکز کارآفرینی > درباره مرکز کارافرینی > اهداف و چشم اندازهای مرکز کارآفرینی 

 

اهداف و چشم اندازهاي مركز كار آفريني 

مقدمه:

يكي از مؤلفه‌هاي مهم و اصلي كشورهاي در حال توسعه و بطور خاص كشور ما حركت از اقتصاد مبتني بر منابع زيرزميني به سمت اقتصاد دانش بنيان، با مؤلفه كارآفريني و كارآفرينان است. معمولاً منشاء تحولات بزرگ در توسعه اقتصاد دانش بنيان، توسعه كارآفريني و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتكر در عرصه اقتصادي كشورهاست. در اين حركت بنيادي در دنيا دانشگاهها نقش ويژه‌اي ايفا نموده‌اند. در كشور ما نيز با هدف توسعه كارآفريني و شناسائي و حمايت از نيروي خلاق و كارآفرين، مراكزآفريني شكل گرفت. مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي جندی شاپور دزفول با هدف توسعه كارآفريني و تلاش در جهت حركت به سوي دانشگاه كارآفرين كار خود را آغاز و در اين راستا به فعاليت خود مشغول است. از آنجا كه ادامه فعاليت هر سازمان يا نهاد نيازمند برنامه‌ريزي و تدوين چشم‌انداز، برنامه كوتاه مدت و بلند مدت است، مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي جندی شاپور دزفول اهداف و برنامه‌هاي خود را در قالب مجموعه‌اي تدوين نموده است. در اين مجموعه تلاش شده است برنامه‌ها و سياستهاي آموزشي، پژوهشي و ترويجي مركز بيان گردد.

 

 

چشم انداز (آرمان) مركز

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي جندی شاپور دزفول مصمم است با برخورداري از تجربه و توان علمي اعضاء هيأت علمي و پتانسيل دانشجوئي، ساختار منعطف و فناوري كارآمد، يكي از مراكز سرآمد در منطقه در زمينه آموزش، ترويج و مشاوره كارآفريني باشد، به گونه‌اي كه دانش آموختگان دانشگاه صنعتي جندی شاپور دزفول كارآفرين بوده و در جهت توسعه فن‌آفريني و اقتصاد دانش بنيان گام برداند.

 

ارزش‌هاي بنيادي مركز

مركز كارآفريني همواره ارزش‌هاي بنيادي زير را سرلوحه كار خود قرار مي‌دهد:

- ايده پردازي عملگرا

- ارزش افزايي

- خلاقيت

- مشاركت گرايي

- كار بين رشته‌اي

- پشتكاركاري

- رقابت پذيري

 

رسالت (مأموريت)

مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي جندی شاپور دزفول به منظور انجام مأموريت‌هاي زير ايجاد شده است :

- تلاش در جهت دهي دانشگاه به پرورش دانش آموختگاني، خلاق، نوآور، پايبند به اصول اخلاقي و پذيراي مسئوليت اجتماعي جهت ايجاد و راه‌اندازي كسب و كار، تحصيل درآمد و سرمايه گذاري توسعه كسب و كار

- ترويج و اشاعه تفكر و روحيه كارآفريني در بين جامعه دانشگاهيان ( اساتيد، دانشجويان، مديران، مشاوران، كارشناسان، و كاركنان واحدهاي دانشگاهي)

- انجام تعاملات محيطي با ساير مراكز، مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، بنگاه‌ها و سازمانهاي كارآفرين در سطح ملي و فرا ملي در جهت ترويج كارآفريني

- انجام مشاوره‌هاي راهبردي مديريتي در زمينه‌ ايجاد كسب و كار جديد، توسعه كسب و كارهاي كوچك در سطح دانشگاه

 

 

هدفهاي بلند مدت مركز كارآفريني

1- تلاش در ترويج كارآفريني به عنوان يك فلسفه زندگي در دانشگاه، دانشجويان، اساتيد در مدت ده‌سال آينده

2- تلاش در توانمند سازي دانشجويان دانشگاه از طريق ايجاد انگيزه، ارتقاء دانش، مهارت‌ها و نگرش‌هاي كارآفرينانه

3- مشاوره امور كارآفريني در قلمرو دانشگاه

4- ترويج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت كارآفريني

5- تلاش در تغيير و بازآفريني در ابعاد و اركان دانشگاه شامل: ساختارها، فرآيندها، فرهنگ، فناوري و ....

6- تلاش در نهادينه سازي روح و تفكر كارآفريني در ابعاد مختلف پژوهشي، آموزشي، فرهنگي، دانشگاه از طريق شناخت مؤلفه‌هاي دانشگاه كارآفرين در هر كدام از ابعاد مختلف

 

هدف‌هاي فرعي مركز كارآفريني

1- عرضه خدمات كارآفريني به اساتيد، دانشجويان، مديران،كاركنان و نهادهاي مرتبط با مركز كارآفريني

2- معرفي كارآفرينان برتر به دانشگاهيان

3- برگزاري جشنواره، نمايشگاه، مسابقه، سمپوزيوم و سمينار كارآفريني (دانشگاهي، منطقه‌اي)

4- ارائه خدمات مشاوره كارآفريني به اشخاص حقيقي و حقوقي

5- هماهنگي و همكاري با پارك علمي- فناوري، مركز رشد و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور تكميل فرآيند كارآفريني دانشگاهي و حمايت از اعضاي كارآفرين دانشگاه

6- فراهم نمودن ارتباط بين تيم‌هاي كارآفرين دانشگاهي و بنگاههاي فناور دانش بنيان جهت ايجاد انگيزه‌هاي لازم فن‌آفريني در دانشگاهيان

 

نقاط قوت مركز كارآفريني دانشگاه براي دستيابي به هدفهاي بلند مدت

1- حسن‌ظن و همكاري هيات رئيسه دانشگاه با مركز كارآفريني و پشتيباني لازم در اجراي امور

2- توان برقراري ارتباط مطلوب با بخشهاي مختلف دانشگاه توسط مديريت مركز

3- در اختيار داشتن رسانه‌هاي ارتباطي (نشريه، سايت) براي جذب و آشناسازي دانشجويان با مركز كارآفريني

4- برخورداري از بودجه دولتي جهت انجام امور

5- وجود نگرش مثبت و استراتژيك مديريت مركز نسبت به برنامه‌هاي نوآوري و تفويض اختيار

6- در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات مناسب براي انجام امور (نظير كامپيوتر....)

7- وجود شوراي كارآفريني دانشگاه و همكاري آن در سياستگزاري برنامه‌هاي اجرائي مركز

8- همكاري اعضاء هيئت علمي آشنا با كارآفريني با مركز

 

نقاط ضعف مركز كارآفريني دانشگاه براي دستيابي به هدف‌هاي بلند مدت

1- كمبود منابع مالي براي اجراي امور جاري مركز ( آموزشي و پژوهشي و ترويجي) و برنامه‌هاي توسعه كارآفريني

2- كمبود نيروي انساني در زمينه كاري

3- كمبود اعضاي هيات علمي متخصص در زمينه كارآفريني در مركز

 

فرصت‌هاي مركز كارآفريني دانشگاه براي دستيابي به هدف‌هاي بلند مدت

1- امكان بهره‌برداري از جايگاه و تأثير گذاري دانشگاه صنعتي جندی شاپور دزفول به عنوان يك دانشگاه برتر در منطقه و كشور

2- حمايت موثر مديريت عالي دانشگاه از فعاليت‌هاي مركز كارآفريني

3- امكان استفاده مركز از امكانات سخت افزاري نرم افزاري دانشگاه

4- حمايت دولت از فعاليت‌هاي كارآفريني و توسعه آن

5- وجود فضاي مناسب جهت فعاليت‌هاي كارآفرينانه در سطح دستگاه‌هاي دولتي

6- بالا بودن نرخ بيكاري در سطح كشور

7- وجود استعدادهاي نهفته بسيار در دانشجويان براي توسعه كارآفريني در دانشگاه

8- تمايل دانشگاه‌هاي خارجي جهت همكاري با دانشگاه‌هاي كشور

9- نياز جامعه و استقبال صاحبان كسب و كار از كارآفريني به دليل نياز به دستيابي به مزيت رقابتي

10- وجود فرصت‌هاي پنهان كارآفريني در جامعه

 

تهديدهاي مركز كارآفريني دانشگاه براي دستيابي به هدف‌هاي بلند مدت

1- نبود فضاي مناسب توسعه كارآفريني در كشور

2- وجود تشريفات زايد و دست و پاگير اداري 

3- بي‌توجهي به نيازهاي جامعه و عدم پويايي دانشگاه ( عدم وجود يك نظام براي تدوين سياست‌هاي دانشگاهي بر اساس آن نيازها)

4- عدم آشنايي اعضاي هيات علمي دانشگاه با مقوله كارآفريني و توسعه آن در دانشگاه

5- نبود سرمايه‌گذار و فرهنگ سرمايه‌گذاري بر روي ايده‌هاي نو در جهت تكميل چرخه ايده به محصول

6- عدم برنامه ريزي مناسب آموزشي و پژوهشي دانشگاه در ايجاد انگيزه بين دانشجويان در جهت انجام فعاليت‌هاي كارآفرينانه

استراتژي اصلي مركز

توانمندي سازي و تقويت همكاري، هماهنگي و هم افزايي فعالان توسعه كارآفريني

 

استراتژيهاي فرعي (پشتيبان)

1- توسعه قابليت‌هاي كارآفريني در دانشجويان

2- ترويج كارآفريني دانشگاهي

3- تلاش در جهت دهي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه در جهت دانشگاه كارآفرين

4- توانمندسازي منابع انساني مركز

5- عرضه خدمات كارآفريني براي تأمين مالي توسعه مركز

6- حضور فعال در شبكه اطلاع رساني ملي و جهاني

 

هدف‌هاي ميان مدت

1- آشنا ساختن همه دانشجويان دانشگاه با مفاهيم كارآفريني

2- ايجاد نگرش، دانش و مهارت‌هاي كارآفرينانه در ده درصد فارغ التحصيلان دانشگاه

3- توانمندسازي دانشجويان بگونه‌اي كه در پايان برنامه و حداقل ده درصد آنها اقدام به ايجاد كسب و كار جديد نمايند.

4- انطباق فرآيندها و ساختارهاي دانشگاه با كارآفريني

5- آشنا ساختن همه اعضاي هيات علمي دانشگاه با موضوع كارآفريني و جلب توجه آنان به مفاهيم ايده‌پردازي در تدريس و تقريب فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي با مفاهيم كارآفريني

6- عرضه آموزش‌هاي كارآفريني به طور مجازي

7- آشنا ساختن همه مديران اجرايي دانشگاه با مفاهيم كارآفريني و دانشگاه كارآفرين

 

برنامه‌هاي عملياتي براي تحقق هدف‌هاي برنامه پنج‌ساله

اين برنامه‌ها در حوزه‌هاي زير ارائه مي‌شوند:

1- آموزش

2- پژوهش

3- مشاوره

4- ترويج

در ادامه شرح هر فعاليت و هدف‌هاي عملياتي ساليانه خواهد آمد.

 

 

برنامه ‌هاي عملياتي آموزش

1- برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي عمومي ويژه دانشجويان

2- برگزاري كارگاه‌هاي آموزش حرفه‌اي و تخصصي كارآفريني ويژه دانشجويان

3- برگزاري كارگاه آموزشي كارآفريني و آموزش اثر بخش- ويژه اعضاي هيأت علمي جديد

4- برگزاري دوره آموزشي ترويج كارآفريني در دانشگاه ويژه مديران اجرايي دانشگاه

 

آموزش دانشجويان:

دانشجويان ورودي:

1- برگزاري سمينار آموزشي براي دانشجويان با هدف معرفي كارآفريني

2- ايجاد انگيزه براي ارتباط مستمر با مركز از بدو ورود به دانشگاه

 

دانشجويان در حال تحصيل:

برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي ذيل براي دانشجويان

1- آموزش تدوين Business Plan

2- كارگاه خلاقيت

3- مباني كارآفريني

4- فرصت و ايده يابي در كارآفريني

5- آموزش مهارت‌هاي كارآفريني

6- بازاريابي و شناخت بازار

7- مديريت كسب و كارهاي مخاطره آميز

8- كارآفريني الكترونيكي

9- مسائل حقوقي شركت‌ها و حقوق مالكيت فكري

10- عرضه منابع آموزش كارآفريني از جمله انتشار جزوه، كتاب و CD آموزشي

11- ارايه آموزش‌هاي مجازي

12- طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ايجاد تحول در دانشگاه‌ها با جهت‌گيري كارآفريني

13- توسعه برنامه‌هاي آموزش الكترونيك رشته‌هاي كارآفريني

14- مطالعه و بررسي پيرامون textbook هاي كارآفريني كه در دانشگاه‌هاي معروف دنيا و مراكز كارآفريني تدريس مي‌شوند و خريداري آنها براي مركز

15- همكاري با مدرسين درس كارآفريني در دانشگاه در جهت افزايش محتواي درس

 

 

برنامه‌هاي عملياتي مشاوره

هدف مركز آن است كه در بخش مشاوره، به علاقمندان شروع يك فعاليت كارآفريني و فعالان فرآيندهاي كارآفرينانه، مشاوره علمي- تخصصي در زمينه هاي مختلف ارائه نمايد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1- تشخيص فرصت‌هاي كارآفريني

2- تهيه و تدوين طرح كسب و كار

3- برنامه ريزي كسب و كار

4- ارزيابي ايده‌هاي كارآفريني

5- سازماندهي كارآفرينانه

6- خودارزيابي و قابليت سازي كارآفريني

 

برنامه‌هاي عملياتي ترويج

1- معرفي مركز كارآفريني و فعاليتهاي آن در مراسم سالانه شروع سال تحصيلي

2- برگزاري مسابقه تدوين طرح كسب و كار (Business plan) دانشجويي

3- برگزاري جشنوراه دانشجويي كارآفريني

4- برگزاري 10 سمينار معرفي كارآفرينان موفق ايراني براي دانشجويان

5- برگزاري كارگاههاي كار گروهي (Team work) براي دانشجويان

6- تقويت سايت مركز و غني سازي محتواي آن

7- انتشار خبرنامه ( به صورت دو هفته نامه)

8- عرضه CD و فيلم‌هاي ترويجي مثل برنامه‌هاي سخنراني كارآفرينان و كارگاه‌هاي كارگروهي

 

ترويج كارآفريني براي دانشجويان ورودي

1- سخنراني مسئولين يا كارشناسان مركز جهت معرفي مركز به دانشجويان ورودي

2- انتشار ويژه نامه آموزشي- ترويجي كارآفريني براي دانشجويان ورودي

3- شناسايي افراد مستعهد همكاري با مركز كارآفريني در دانشجويان ورودي

4- انجام مطالعه سنجش قابليتهاي كارآفريني در دانشجويان ورودي

 

دانشجويان در حال تحصيل:

1- برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي فناوري دانشجويان

2- برگزاري مسابقات تدوين طرح كسب و كار

3- دعوت از صاحبنظران كارآفريني، خلاقيت، نوآوري و افراد موفق در ايده‌پردازي و اجراي ايده‌هاي كارآفريني براي سخنراني به صورت سمينار، كارگاه آموزشي و يا كلاس درس

4- تهيه و اجراي برنامه‌هاي آشنايي با كارآفريني، خاص اعضاي هيات علمي

5- دسترسي به بانك اطلاعات دانشجويي و ارسال پيام به مناسب‌هاي مهم مانند روز تولد، اعيادو... و تبليغ مفاهيم كارآفريني

6- طراحي و انتشار كاتالوگ و بروشور

7- توسعه Homepage مركز كارآفريني براي راهنمايي و هدايت دانشجويان و ساير مراجعين

8- تشويق براي دانشجويان موفق در آموزش‌هاي كارآفريني

9- برگزاري اردوهاي علمي- تفريحي براي دانشجويان رشته‌هاي مختلف كه در اين اردوها، كارگاه‌هاي آموزشي كارآفريني و بازديد از سازمان‌ها و شركت‌هاي توليدي كارآفرين به اجرا در آيد.

 

دانشجويان در حال فارغ‌التحصيلي:

1- سنجش قابليت‌هاي كارآفريني دانشجويان در حال فارغ‌التحصيلي

2- دريافت بازخورد از دانشجويان در حال فارغ‌التحصيلي در مورد عملكرد مركز كارآفريني

3- شكل‌گيري تيمهاي دانشجوئي جهت گذراندن درس پروژه و كارآموزي با نگاه كارآفريني در مؤسسات فناور و دانش بنيان

امتیازدهی