دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول فعالیت خود را در سال 1384 با پذیرش دانشجو در گرایش الکترونیک آغاز نمود. در سال 1385 پذیرش دانشجو در دو گرایش کنترل و سخت ¬افزار کامپیوتر نیز برای اولین بار صورت گرفت. در سال 1387 با پذیرش دانشجو در گرایش قدرت تعداد گرایش ¬های فعال دانشکده برق و کامپیوتر در مقطع کارشناسی به عدد چهار رسید. با پررنگ ¬تر شدن نقش پژوهش و تحصیلات تکمیلی در سیاست گذاری ¬های وزارت علوم، این دانشکده اقدام به اخذ مجوزهای لازم جهت تأسیس مقطع کارشناسی ارشد نمود. با توجه به عملکرد درخور توجه اساتید و کارکنان این دانشکده مجوزهای لازم از سوی وزارتخانه صادر و از سال 1392 دانشجویان در دو گرایش سیستم های قدرت و الکترونیک قدرت پذیرفته شدند. پس از آن و در سال 1394 مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش الکترونیک (ادوات و افزاره ها) نیز ایجاد گردید تا بدین ترتیب تعداد گرایش ¬های کارشناسی ارشد نیز در این دانشکده به عدد چهار برسد. 

اکنون این دانشکده با 20 عضو هیأت علمی و حدود 500 دانشجوی کارشناسی، 100 دانشجوی کارشناسی ارشد و 1000 فارغ التحصیل نقش پررنگی در تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز منطقه و کشور در رشته -های مهندسی برق و کامپیوتر دارد. همچنین اعتماد صنایع استان به اعضای هیأت علمی و دانشجویان این دانشکده در امر تحقیق و توسعه و رفع مشکلات در حوزه فناوری سبب شده است تا قراردادهای متعددی با صنعت منعقد شود. اکنون دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با اتکا به اساتید جوان و با تجربه، و دانشجویان ساعی و نخبه خود در اوج بالندگی و شکوفایی در حال خدمت ¬رسانی کارآمد به صنعت در حال توسعه کشور در دو حوزه ¬های آموزش و پژوهش می ¬باشد.