معرفی و تاریخچه گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی جندی شاپور

 

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی جندی شاپور با هدف استفاده از فناوری‌های نوین در راهبری امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی ، فرهنگی و مدیریتی دانشگاه در سال 1380 تاسیس گردید. دانشگاه صنعتی جندی شاپور در آن سال‌ها علاوه بر انجام امور ICT واحدهای فعلی بدلیل وابستگی به دانشگاه شهید چمران با نام شاخه شمالی دزفول نسبت به انجام امور محوله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید چمران اهواز نیز فعالیت داشت. با افزايش فعاليت‌های مرکز و احداث سايت رايانه‌اي جدید و مرکز سرور فارم دانشگاه در محل کنونی دانشگاه صنعتی جندی شاپور در سال 1385 مرکز به محل جديد منتقل گرديد. در همان سال  به دليل امکانات، خدمات و قابليت‌های فراوان، مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی جندی شاپور از طرف استانداری خوزستان بعنوان واحد آموزشی رسمی در شمال خوزستان جهت ارایه آموزش به کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته شد و سال‌های متمادی خدمات ذي‌قيمتی در زمينه‌های گوناگون مشاوره، طراحی، پياده‌سازی و اجرا و پشتيبانی سامانه‌های مکانيزه به دانشگاه و بسياری از سازمان‌ها، مراکز و مؤسسات خارج از آن، ارائه می‌نمود.

گروه ICT از سال 1380 تاكنون مسئوليت سنگين توسعه و نگهداری شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت و همچنين طرح و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاري و پشتيباني و استقرار آن‌ها در دانشگاه صنعتی جندی شاپور را به عهده دارد. پس از آن و در سال‌های اخیر نیز با تدوین برنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ، مرکز به نام گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتقا و تغییر نام داد.

اگر چه تغییرات بنیادی در فناوری‌ها، سبب کارکردهای مختلف این گروه در 15 سال فعالیت شده است، اما هم‌اکنون هدف اصلی از فعالیت‌های گروه ICT، توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف دانشگاه می‌باشد. بر همین اساس با درایت مدیران مجموعه و دانش و تخصص کارشناسان و کارکنان در طی این سال‌ها، دستاوردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیاری حاصل شده است از جمله این که سامانه‌های دانشگاه صنعتی جندی شاپور که برخی مبتنی بر سکوی متن باز (Open Source Platform) طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند، در بیش از 200 پایانه و مرکز آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نصب شده و در حال بهره‌برداری است.