راهنمای تلفن حوزه ریاست
عنوان سمت تلفن داخلی محل اتاق
آرش خشوعي هيأت علمي گروه برق برق و کامپیوتر
حسين جواد موتاب مسئول دفتر رياست 2002
زهرا مهدي زاده كارشناس دبيرخانه اجرايي كنگره جندي شاپور
سيد نادر ركني سرپرست گروه كارآفريني، رشد و ارتباط با صنعت
سيد عنايت اله صفويان رئيس گروه بودجه، تشكيلات و تحول اداري 2211
فخرالدين ترابي زاده کارشناس روابط عمومی 2214
فرحناز شاه منصوري حسابدار 2217
متصدي خوابگاه سرپرست خوابگاه برادران
ناصر مسلم زاده هيأت علمي گروه علوم پايه علوم پايه
نجات علي زينبي نژاد سرپرست انتظامات 2071
باجه بانک ملی 2175
تاکسی سرویس دانشگاه 2176
سرپرستی خوابگاه مهر (خواهران) 2099
وحيد سرافراز هيأت علمي گروه شهرسازی معماری و شهرسازی
مهدي زارع سرپرست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 2077 ساختمان معاونت فرهنگی، دانشجویی ، طبقه دوم
- رئیس حراست 2010
مجتبي شفيعي سرپرست گروه مهندسي شيمي 2126 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
كورش مومني سرپرست دانشكده معماري و شهرسازي 2040 دانشکده معماری و شهرسازی
عبدالرحيم معزي فر رئيس گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات 2006
-- سرپرست مديريت طرح و برنامه 2230 ساختمان مدیریت
حبیب اله عباسی رئيس گروه نظارت و ارزيایی 2238 ساختمان اداری قدیم، طبقه همکف
محمد دیده بان دبیر هيئت اجرائي جذب 2003 معاونت اداری و مالی
محمدرضا بهدار مدير گروه معارف اسلامی 2156 ساختمان قدیم آموزش
محمد ديده بان معاون اداري و مالي 2003 ساختمان مدیریت
دكتر محمدرضا عصاري رئيس دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول 2001 ساختمان مدیریت
رضا نيك انديش معاون فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي 2072 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
علي ظاهرزاده سرپرست معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی 2020 ساختمان معاونت آموزشی، دفتر معاون مدیر آموزشی
احمد قاسمي سرپرست دانشكده برق و كامپيوتر 2330 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه اول، اتاق 15218
نعمت طهماسبي مدير امور پژوهشي و فناوري 2304 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
پژمان نيك انديش سرپرست دانشكده مهندسي مكانيك 2149 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
حسام سيدكابلي سرپرست دانشكده مهندسي عمران 2320 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه اول، اتاق 15201
احمد حلالی رئیس دانشکده علوم پايه 2111 دانشکده علوم پايه، طبقه چهام
حبيب اله عباسي هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 2124 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
عبدالرحمن دیناروند مدير گروه معماری 2155 دانشکده معماری و شهرسازی
ابوذر بيدلي كارشناس پژوهشی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
پروین ترابی سرپرست گروه رياضي 2110 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
سيد ميثم صادقي نساج سرپرست گروه فني و طرحهاي عمراني 2226
عليرضا افشاري مدير اجرايي نهاد رهبري 2075 ساختمان معاونت فرهنگی، دانشجویی ، طبقه دوم
عليرضا تقربي مسئول دبيرخانه و دفتر معاونت آموزشي 2021 ساختمان معاونت آموزشی، دفتر معاون مدیر آموزشی
فرهاد عباس گندمكار مدير گروه عمران سازه 2315 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15131
غلامرضا صفارپور كارشناس نظارت و ارزيابي 2239
- کاردان حراست 2007
کورش عطاریان معاون مرکز پژوهشی جندی شاپور 2030 مرکز پژوهشی جندی شاپور
مهدی زارع هيأت علمي گروه معارف اسلامی 2156 گروه معارف اسلامی
مهران قمشي بزرگ مديرگروه مكانيك ـ طراحي جامدات 2137 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
مهدي وطن خواه كارشناس فناوري اطلاعات 2122 ساختمان دانشکده علوم پایه، مدیریت مرکز رایانه
هادي سعيدفر كارشناس دبيرخانه هيئت اجرائي جذب 2232 ساختمان مرکزی، طبقه اول
آرش خشوعی مدير امور آموزشي 2027 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
- کاردان حراست 2008
آدرس الکترونیک هیات اجرایی جذب jazb@jsu.ac.ir
كريم فيضي كارشناس دفتر فني 2228
كورش مومني هيأت علمي گروه معماري 2042 دانشکده معماری و شهرسازی
كورش عطاريان سرپرست گروه همكاري‌هاي علمي و بين المللي 2008
كيانوش طافي کاردان پژوهشی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
صفورا كريمي هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 2127 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
عاطفه پورجاهد رئيس اداره امور فرهنگي و اجتماعي 2074 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
محمود نيك منش سرپرست امور اداري 2210
محسن يعقوب نژادي كارشناس امور رايانه 2121 ساختمان دانشکده علوم پایه، مدیریت مرکز رایانه
دكتر محمدرضا عصاري هيأت علمي گروه مكانيك 2151 ساختمان آموزشی قدیم
احمد حلالي هيأت علمي گروه ریاضی 2115 دانشکده علوم پایه، طیقه چهارم
اكبر حسني پور هيأت علمي گروه عمران سازه 2317 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15129
امير حسين شيروي هيأت علمي گروه مكانيك 2021 ساختمان آموزشی قدیم، اتاق 122
زهرا دواتگران متصدی امور دفتری 2015 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
سيد وحيد رضوي طوسي هيأت علمي گروه عمران سازه 2313 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15132
سيده رقيه نوري شمس آبادي کارشناس دبيرخانه 2004
صفورا کریمی سرپرست كتابخانه دانشگاه
محسن بينا هيأت علمي گروه معماري 2045 دانشکده معماری و شهرسازی
محمدحسن اسلامي پور كارشناس امور رايانه 2121 ساختمان دانشکده علوم پایه، مدیریت مرکز رایانه
عاطفه پورجاهد هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 2123 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
علي ظاهرزاده هيأت علمي گروه ریاضی 2104 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
- حراست 2009
- حراست خواهران 2011
فرهاد عباس گندمكار هیات علمی گروه عمران سازه 2318 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15131
مجتبی شفیعی هيأت علمي گروه مهندسی شیمی 2126 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
مهدي بديعي هيأت علمي گروه ریاضی 2103 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مريم حسن نژاد سرپرست داخلي كتابخانه 2057 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
سيده فاطمه مولايي زاده سرپرست گروه الكترونيك 2346 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15104
محمد ديده بان هيأت علمي گروه معماري 2043 دانشکده معماری و شهرسازی
اعظم يزدان مهر بايگان 2004
پژمان نيك انديش هيأت علمي گروه مكانيك 2136 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
امير عصاری هيأت علمي گروه ریاضی 2101 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مريم شكيبا هيأت علمي گروه الکترونیک 2337 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15107
محمدرضا خدائي نساج هيأت علمي گروه عمران سازه 2327 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، 15122
محمد علي صابر زاده کارشناس تربيت بدني 2068 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
محمد علي موفق پور هيأت علمي گروه مكانيك 2143 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
كورش عطاريان هيأت علمي گروه معماري 2042 دانشکده معماری و شهرسازی
محمد ترکمان هيأت علمي گروه مهندسي شيمي 2125 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
مهديه حسينيان بناب کارشناس كارگزيني كاركنان 2213
مهران قمشي بزرگ هيأت علمي گروه مكانيك 2137 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
مجتبي گندم كار هيأت علمي گروه الکترونیک 2344 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15103
محمد احساني پور متصدي خدمات دانشجويي و دبيرخانه 2066 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
محمد امين سخاوت منش كتابدار 2059 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
بهاره سهرابي كارشناس خدمات آموزشی تحصيلات تكميلي 2026 ساختمان معاونت آموزشی، ورودی تحصیلات تکمیلی
بهزاد وثيق هيأت علمي گروه معماری 2039 دانشکده معماری و شهرسازی
رضا نيك انديش هيأت علمي گروه ریاضی 2112 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
سعيد پارسافر هيأت علمي گروه عمران 2316 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15130
سيده فاطمه مولايي زاده هيأت علمي گروه الکترونیک 2346 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15104
راضيه اشعري کارشناس مسئول خدمات آموزشی 2022 ساختمان معاونت آموزشی، جنب دفتر معاون مدیر آموزشی
حسين عليپور قلعه ربعي کتابدار (امانات) 2058 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
امير زايري بغلاني نژاد هيأت علمي گروه عمران عمران
عبدالرحمن ديناروند هيأت علمي گروه معماري 2043 دانشکده معماری و شهرسازی
عبدالامير سلمان زاده دزفولي متصدي امور اداري و دفتري 2209
هادي كريمي نيك كارشناس امور دانشجويي 2073 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
وحيد نوروزي فرد هيأت علمي گروه مكانيك 2135 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
هادي سعيدفر کارشناس كارگزيني هيأت علمي 2212
شهناز زرگران کاردان تغذيه 2120 ساختمان غذاخوری زیتون
مجتبي شيرين نژاد کارشناس خدمات آموزشی (فناوری اطلاعات) 2024 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
محمد شكراللهي هيأت علمي گروه عمران عمران
محسن شكيبا هيأت علمي گروه الکترونیک 2345 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15101
محسن صدرا سرپرست خدمات عمومي 2089
محمد مهركي زاده هيأت علمي گروه معماری 2044 دانشکده معماری و شهرسازی
رضا چهارپاشلو هيأت علمي گروه ریاضی 2106 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
سيد مهدي غفاري حسب متصدي امانات 2058 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
سياوش حدادسليماني هيأت علمي گروه مكانيك 2021 ساختمان قدیم آموزش، اتاق 121
محمود جوادزاده هيأت علمي گروه مكانيك 2016 ساختمان قدیم آموزش
محسن گندم كار كارشناس گروه مكانيك -- مجتمع خوابگاهی پردیس، آزمایشگاه ریخته گری
- رئيس اداره تحصيلات تكميلي 2025 ساختمان معاونت آموزشی
عبدالرضا قرباني فر سرپرست تأسيسات 2084
محمد پيرداده كارشناس خدمات آموزشی 2016 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
ليلا نجفي هيأت علمي گروه عمران سازه 2319 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15127
سعيد وحدت پناه هيأت علمي گروه الکترونیک 2347 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15102
حسين كثيري هيأت علمي گروه ریاضی 2110 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
نرگس موسويان سرپرست مركز مشاوره 2080 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
ناصر عيدي شوره پززاده سرپرست خوابگاهها 2067 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
رائين پورانيان كارشناس خدمات آموزشی (پذيرش و ثبت نام) 2017 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
سید حسین وسمه گر تأسيسات 2048 زیر زمین دانشکده مکانیک (ساختمان ضیایی)
حسین جمشیدی تأسيسات 2048
رضا آدينه كارشناس خدمات آموزشی (دانش آموختگان) 2013 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
زهرا حسني پور کارشناس خوابگاه خواهران 2099 خوابگاه مهر، دفتر سرپرست خوابگاه
حسام سيدكابلي مدیر گروه عمران آب 2326 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15201
علیرضا حکیمی فرد مدیر گروه فیزیک 2109 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
نورمحمد منجزي سرپرست بخش شهرسازی 2156 دانشکده معماری و شهرسازی
ايمان پورفر سرپرست گروه برق قدرت 2335 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15114
حجت مرادی کارشناس امور فرهنگی (کانون ها و تشکل ها) 2090 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه همکف
مسعود كريم پناه متصدي مخابرات 2100
محمد ذاكرمشفق هيأت علمي گروه عمران آب 2324 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15123
فاطمه دنگچي زاده کارشناس اداره فارغ التحصيلان 2012 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
عليرضا ستايش مهر هيأت علمي گروه برق قدرت -- ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15111
بابك لشكرآرا هيأت علمي گروه عمران آب 2322 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15124
سروش اميني پور كارشناس خدمات آموزشي دانشكده مكانيك-مهندسي شيمي 2128 دانشکده مکانیک، طبقه اول
عليرضا حكيمي فرد هيأت علمي گروه فیزیک 2109 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
اسفندیار کلانی متصدی خدمات آموزشي دانشکده مکانیک 2148 دانشکده مکانیک، طبقه همکف
منصور سليم پور متصدي نقليه 2083
نورمحمد منجزی هیات علمی گروه شهرسازی 2046 دانشکده معماری و شهرسازی
سيد نادر پورموسوي هيأت علمي گروه شهرسازی 2047 دانشکده معماری و شهرسازی
احمد قاسمي هيأت علمي گروه برق قدرت 2336 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه اول، اتاق 15112
حمزه معیری هيأت علمي گروه فیزیک 2111 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
عليرضا كرامت هيأت علمي گروه عمران عمران
عزیز بنواری راننده 2083
محسن تابان هيأت علمي گروه شهرسازی 2041 دانشکده معماری و شهرسازی
مصطفي سرلك هيأت علمي گروه برق قدرت 2331 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15117
حسام سيدكابلي هيأت علمي گروه عمران آب 2326 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15119
مهرداد شهربانوزاده هيأت علمي گروه عمران آب 2329 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و برق، طبقه همکف، اتاق 15119
نسترن دادفر كارشناس فرهنگي 2091 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه همکف
نعمت طهماسبي هيأت علمي گروه فیزیک 2102 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مهدي سرادار زاده هيأت علمي گروه برق قدرت 2332 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15115
امين برغندان رئيس اداره امور حقوقي 2225 ساختمان مرکزی، طبقه همکف،
محمد داود طالب زاده هيأت علمي گروه فیزیک 2113 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
شهرام برزگر سرپرست بخش شيمي 2108 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
ايمان پورفر هيأت علمي گروه برق قدرت 2335 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15114
پرويز شعاعي مدير امور مالي 2220 ساختمان مرکزی، طبقه همکف، بال سمت راست
نويد مقيمي مدیر گروه مرمت 2153 دانشکده معماری و شهرسازی
امير واحدي حسابدار 2218 ساختمان مرکزی، طبقه همکف بال سمت راست
عليرضا نمدمالان هيأت علمي گروه برق قدرت 2338 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15109
محسن رشيديان سرپرست بخش نقشه برداري 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15125
محسن رشيديان هيأت علمي گروه نقشه برداری 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15125
حميد عباديان متصدي خوابگاه خوابگاه پردیس، دفتر سرپرست خوابگاه
شهرام برزگر هيأت علمي گروه شیمی 2108 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
رضوان موسوي نسب حسابدار 2217
نويد مقيمي هيأت علمي گروه مرمت 2153 دانشکده معماری و شهرسازی
هاني زارعي هيأت علمي گروه مرمت معماری و شهرسازی
مژگان سبزه زاري هيأت علمي گروه شیمی 2116 دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم
محمدرضا صنيعي حسابدار 2219
عبدالامير نهاوندي كارپرداز 2222
ندا اميني جم هيأت علمي گروه شیمی 2107 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مهدي عنايت زارع سرپرست گروه کامپيوتر 2341 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15106
موسي موسي زاده هيأت علمي گروه کامپیوتر 2342 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15108
سيد نادر ركني هيأت علمي گروه شیمی 2119 دانشکده عوم پایه، طبقه اول
وحید رنگچی كارپرداز 2221
مجيد عادليان امین اموال 2063 ساختمان انبار مرکزی
محمد صميمي فر هيأت علمي گروه شیمی 2105 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مهدي عنايت زارع هيأت علمي گروه کامپیوتر 2341 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15106
ناصر جوهري کارشناس خدمات آموزشی دانشکده برق 2518 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
علي رشيد انباردار 2062 ساختمان انبار مرکزی
جهانگير باقري هيأت علمي گروه کنترل 2339 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15110
سيف اله ايراني نژاد متصدي خدمات آموزشي دانشكده عمران 2520 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
عبدالحسين دوستي زاده كارشناس امور عمومي و دبيرخانه دانشكده عمران 2521 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
محمد فرزاد كارشناس خدمات آموزشی دانشکده علوم پایه 2118 دانشکده علوم پايه، طبقه دوم
مجید مخدوم کارشناس خدمات آموزشی 2154 دانشکده معماری و شهرسازی
مهدي تقربي متصدي امور عمومي و دبيرخانه دانشکده علوم پایه 2117 دانشکده علوم پایه، طبقه دوم
مهدي گلچين پور كارشناس گروه علوم پايه 2052 دانشکده شیمی، طبقه همکف
كيومرث دالوند متصدی خدمات آموزشي دانشکده برق و کامپیوتر 2519 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
مرجان چيت سازان كارشناس دانشکده برق و کامپیوتر 2522 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف