|  سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
تماس با دفتر فنی

سرپرست گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی : آقای سید میثم صادقی نساج

مدرک تحصیلی : کارشناسی

شماره داخلی : 2204

 

Copyright © 2015 - All rights reserved.