صفحه اصلی > درباره دانشگاه > گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات > تماس با مرکز فناوری اطلاعات 

  رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات :

          مهندس عبدالرحیم معزی فر

تلفن داخلی :  2054

 

کارشناسان امور رایانه :

          مهندس مهدی وطن خواه

تلفن داخلی : 2161

          مهندس محسن یعقوب نژادی

          مهندس محمد حسن اسلامی پور

تلفن داخلی : 2160