فضای سبز و نخل های بلوار اصلی دانشگاه

 

ادامه مطلب

این پل در سال ۲۶۰ میلادی به دستور شاپور اول ساسانی احداث شد. این پل دارای ۱۴ دهانه است و آب رودخانه دز از زیر آن عبور می کند. پل مزبور از سنگ ساروج و آهک بنا شده و در دوران حکومت عضدالدوله دیلمی، صفویان و پهلوی چندین بار بازسازی شده اما پایه های پل حکایت از دوران ساسانی دارد.

ادامه مطلب

اخبار دانشگاه

2 انتصاب جدید در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

طی ابلاغ‌های جداگانه ای از سوی دکتر محمدرضاعصاری ریاست دانشگاه، دکتر «محمد ذاکرمشفق» به سمت مدیریت امور فناوری، تجاری‌سازی، ارتباط با صنعت و کارآفرینی و دکتر «پرورین ترابی» به سمت مدیر گروه ریاضی دانشکده علوم پایه منصوب شدند.

مشاهده متن کامل
1 آبان 1397

دانشگاه جندی شاپور باستان- بند ساسانی


Ancient Jundishapur University