به نام خدا

لیست وام‌ها و شرایط و مدارک ویژه‌ی آن‌ها 

 

 

 

 

 

 

وام تحصیلی

وام مسکن

وام ضروری

وام ضروری

مبتکر

وام ضروری

حوادث غیر مترقبه

 

 


وام ضروری قهرمان ورزشی

وام استعداد درخشان

وام ودیعه

مسکن متاهلی

وام تغذیه

وام حج عمره و زیارت عتبات عالیه

 

 

 

 

 

وام موارد خاص

وام بیمه پایه

(خدمات درمانی)

وام بیمه دانش

(تکمیلی درمان)

وام شهریه

وام ودیعه مسکن نخبگان

 

 

 شرایط عمومی وام گیرندگان


 ۱ - اعتقاد به اصول دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.
 ۲ - دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی.
 ۳ - دارا بودن اولویت نیاز مالی.
 ۴ - عدم استفاده از وام یا کمک بورس تحصیلی.
 ۵ - در زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاري که مستلزم دریافت اجرت میباشد. (به استثناي کار دانشجویی)
 ۶ - سپردن سند تعهد با ضامن معتبر.

شرایط آموزشی وام گیرندگان


۱ - ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی (به عنوان دانشجوي تمام وقت).
      تبصره - استفاده از وامهاي صندوق براي دانشجویانی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را می‌گذرانند درصورت داشتن حداقل نصف واحدهاي مورد لزوم، طبق مقررات آموزشی بلامانع میباشد.
۲ - مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل.
      تبصره ۱ - اختصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.
      تبصره ۲ - دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعلام شوند می‌توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده نمایند، بدیهی است وام مسکن و حق اولاد اینگونه دانشجویان به صورت کامل پرداخت می‌شود.
      تبصره ۳ - دانشجویانیکه دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعدي مشروطی، محروم می‌باشند.
      تبصره ۴ - درصورت تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شوراي آموزش دانشگاه مبنی بر بلامانع بودن ادامه تحصیل دانشجو، پرداخت وام تحصیلی و مسکن نیز بلامانع است.
۳ - مدت استفاده از وامهاي تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به شرح زیر می‌باشد:
                  دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر ۲ سال تحصیلی (چهار نیمسال).
                  دوره کارشناسی پیوسته حداکثر ۴ سال تحصیلی (هشت نیمسال).
                  دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه اي حداکثر ۶ سال تحصیلی (دوازده نیمسال).
                  دوره دکتراي تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر ۴ سال تحصیلی (هشت نیمسال).
                  دوره دکتراي تخصصی پیوسته غیر بورسیه حداکثر ۸ سال تحصیلی (شانزده نیمسال).

      تبصره ۱ - در موارد استثنایی با تصویب و تأیید معاون دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت وامها اضافه می‌گردد.

      تبصره ۲ - چنانچه دانشجو به هر نحوي در دورهايی از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء دوره مندرج در ماده ۹ محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می‌تواند استفاده نماید.

      تبصره ۳ - واگذاری وام ها در دوره‌های تحصیل منوط به رعایت سقف اعتبار تخصیص داده شده به دانشگاه از سوی صندوق رفاه دانشجویی و تایید معاونت دانشجویی است.

 

 

 

مراحل درخواست وام

 

۱- دریافت فرم مشخصات متقاضی وام نوبت اول برای دانشجویان نوبت اول (روزانه) و فرم مشخصات متقاضی وام نوبت دوم برای دانشجویان نوبت دوم (شبانه) از سامانه فرم در قسمت دانشجویی و تکمیل فرم مربوطه.

۲- مراجعه به اداره خدمات دانشجویی و ارائه‌ی فرم مذکور در زمان اعلام شده از سوی حوزه‌ی معاونت داشجویی.

 

 

۳- ارائه مدارک ذیل در صورت پذیرش اولیه‌ی تقاضا

       -  کپی کارت ملی

       - سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی و یا پیمانی) در دفتر اسناد رسمی

              تذکر : سند تعهد در یک برگ معاملاتی نیم برگی تنظیم گردد.

       - آخرین حکم کارگزینی یا فیش حقوقی ضامن

       - کارنامه تحصیلی تا زمان ترم جاری

 

 

۳- ارائه مدارک ویژه‌ی هر نوع وام بر اساس اطلاعات ارائه شده در همین سامانه.

۴- دانشجویان پس تکمیل مدارک برای اخذ معرفی به بانک جهت افتتاح حساب (تجارت کارت جوان) به خدمات دانشجویی مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است که صرفا این نوع حساب برای صندوق رفاه دانشجویی مورد پذیرش است.

دانشجویان جهت اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به اداره خدمات دانشجویی واقع حوزه‌ی معاونت دانشجویی مراجعه نمایند.