صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازي > افراد > دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل 
ورودی های 94
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 گلسا احمدي لاري مهندسی معماری
2 امين اعزازي مهندسی معماری
3 پريسا انصاريان مهندسی معماری
4 مجتبي بذرافشان مهندسی معماری
5 سجاد پنام مهندسی معماری
6 ارش پورطالبي هنده خاله مهندسی معماری
7 سجاد جعفري مهندسی معماری
8 حامد خاكباز مهندسی معماری
9 شادي رضواني زاده مهندسی معماری
10 پرنيان زاده مراد مهندسی معماری
11 بهنام زارع بزگ ابادي مهندسی معماری
12 شيرين سردارموري مهندسی معماری
13 احسان سليمان نيا مهندسی معماری
14 ستاره السادات شعباني مهندسی معماری
15 مريم شيرزاد مهندسی معماری
16 محمدحسين فلاحي مهندسی معماری
17 منيره كاظمي مهندسی معماری
18 اسرين محمدي مهندسی معماری
19 سيداحمد ميرقاسمي مهندسی معماری
20 نرگس زاده حسين مهندسی معماری
       
ورودی های 95
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 اميد اشراقي مهندسي معماري
2 سيده صهبا انفرادي مهندسي معماري
3 بهاره باباعلي مهندسي معماري
4 شهرزاد بهرامي مهندسي معماري
5 فاطمه پرتوي بروجني مهندسي معماري
6 عبدالواحد پوريوسف مهندسي معماري
7 نيكو چيت ساز مهندسي معماري
8 مريم حسيني مهندسي معماري
9 سعيده خاكسفيدي مهندسي معماري
10 الناز خدادادي چمگرداني مهندسي معماري
11 هاشم خيرجوسادات مهندسي معماري
12 بهناز دزكي مهندسي معماري
13 نيلوفر رحيمي پور مهندسي معماري
14 راضيه رمضاني دامغاني مهندسي معماري
15 سودابه زارعي مهندسي معماري
16 زهرا زيني وند مهندسي معماري
17 صديقه سلاطي مهندسي معماري
18 محمدعظيم شادمان مهندسي معماري
19 امنه عبيات مهندسي معماري
20 محمد فيضي مهندسي معماري
21 محسن قنبري زاده مهندسي معماري
22 كتايون كياني زاده مهندسي معماري
23 محبت نجفونددريكوندي مهندسي معماري
24 رامين نيك منش مهندسي معماري
25 مصطفي بيرانوند مهندسي معماري
26 هومن احمدي مهندسي معماري
27 فتانه محمدي مهندسي معماري
       
ورودی های 96
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
1 صادق بختياري مهندسي معماري
2 غزاله بديعي مهندسي معماري
3 الناز بهبهاني مهندسي معماري
4 نسيم بهروزي مهندسي معماري
5 اميرحسين خرم ابادي مهندسي معماري
6 عطاالله ديوالي مهندسي معماري
7 زينب ذبي مهندسي معماري
8 ابراهيم رضائي بروجني مهندسي معماري
9 سپيده رييسي مهندسي معماري
10 شادي زينلي اصلاني مهندسي معماري
11 نرگس سرداري مهندسي معماري
12 توحيد شيري مهندسي معماري
13 احمد صراف زاده مهندسي معماري
14 رضا طيبي مهندسي معماري
15 مهشيد عباسي مهندسي معماري
16 فاطمه فرخيان مهندسي معماري
17 فاطمه كاوه مهندسي معماري
18 بيات كبريا مهندسي معماري
19 سارا محمدي مهندسي معماري
20 سمانه مرادي زيركوه مهندسي معماري
21 زهرا مفتخر مهندسي معماري
22 حسين ناصري مهندسي معماري
23 محمد ويسكرمي مهندسي معماري
24 فاطمه احمدي اصل مهندسي معماري
25 حامد ايماني نورابادي مهندسي معماري
26 محمدرضا قاسمي مهندسي معماري
27 محسن عربي مهندسي معماري
28 زهرا فروغي دهنوي مهندسي معماري
29 سحر پورخيري مهندسي معماري
30 سيده ازاده اقاجان زاده ديوايي طراحي شهري
31 امير پورعاشوري طراحي شهري
32 افسانه دامني گل طراحي شهري
33 اميررضا عابدي اميري طراحي شهري
34 سپيده غبيشاوي طراحي شهري
35 مهرناز غياثي طرزي طراحي شهري
36 سيداميرحسين فاضل طراحي شهري
37 مهرايين فاطمه طراحي شهري
38 مجتبي لرزنگنه طراحي شهري
39 عاطفه مصباحي طراحي شهري
40 پريسا مصطفوي طراحي شهري
41 مسعود تجويدي طراحي شهري
42 علي عبودي طراحي شهري