صفحه اصلی > دانشكده ها > برق و كامپيوتر > آموزش > دوره های تحصیلات تکمیلی 

دوره های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده برق و کامپیوتر


مهندسی برق - سیستم های قدرت

  •      

مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

  •      

مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

  •      

مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک

  •