صفحه اصلی > سامانه تلفن های دانشگاه 
راهنمای تلفن دانشگاه
عنوان شماره مستقیم شماره داخلی محل اتاق
مرکز تماس - از خارج دانشگاه ۳۸۸۰۴۰۰۰-۳۸۸۰۵۰۰۰- ۳۸۸۰۶۰۰۰-۳۸۸ ساختمان 2 دانشکده علوم پایه طبقه سوم شرقی اتاق اساتید و هیئت علمی
آریانیک 454656798 0912165465466 اتقاق اول
سید حسین وسمه گر - 2048 زیر زمین دانشکده مکانیک (ساختمان ضیایی)
حسین جمشیدی 2048
آرش خشوعي برق و کامپیوتر
ابوذر بیدلی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
علی ظاهرزاده 2020 ساختمان معاونت آموزشی، دفتر معاون مدیر آموزشی
احمد حلالی 2115 دانشکده علوم پایه، طیقه چهارم
احمد قاسمی 2336 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه اول، اتاق 15112
احمد قاسمی 2330 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه اول، اتاق 15218
اعظم یزدان مهر 2004
اکبر حسنی پور 2317 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15129
امیر حسین شیروی 2145 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
امير زايري بغلاني نژاد عمران
امیر عصاری 2101 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
امیر واحدی 2218 ساختمان مرکزی، طبقه همکف بال سمت راست
امین برغندان 2225 ساختمان مرکزی، طبقه همکف،
ایمان پورفر 2335 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15114
ایمان پورفر 2335 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15114
بابک لشکرآرا 2322 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15124
بهاره سهرابی 2026 ساختمان معاونت آموزشی، ورودی تحصیلات تکمیلی
بهزاد وثیق 2039 دانشکده معماری و شهرسازی
عبدالرحمن دیناروند 2155 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر مدیر گروه معماری
پرویز شعاعی 2220 ساختمان مرکزی، طبقه همکف، بال سمت راست
کثیری 2107 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
پژمان نيک اندیش 2136 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
پژمان نيک انديش 2149 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
جهانگیر باقری 2339 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15110
نعمت طهماسبی 2304 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
حبيب اله عباسی 2124 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
حجت مرادی 2090 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه همکف
حسام سیدکابلی 2326 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15119
حسام سیدکابلی 2320 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه اول، اتاق 15201
حسين جواد موتاب 2002
حسین علیپور قلعه ربعی 2058 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
حسین کثیری 2110 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
پروین ترابی 2107 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
احمد حلالی 2118 دانشکده علوم پايه، طبقه چهام
حمزه معیری 2111 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
حمید عبادیان خوابگاه پردیس، دفتر سرپرست خوابگاه
وحید رنگچی 2221
علیرضا حکیمی فرد 2109 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
محمد دیده بان 2043 دانشکده معماری و شهرسازی
محمد دیده بان 2003 ساختمان مدیریت
دکتر محمدرضا عصاری 2151 دانشکده مکانیک
دکتر محمدرضا عصاری 2001 ساختمان مدیریت
رائین پورانیان 2017 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
راضیه اشعری 2022 ساختمان معاونت آموزشی، جنب دفتر معاون مدیر آموزشی
رضا آدینه 2013 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
رضا چهارپاشلو 2106 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
رضا نیك اندیش 2072 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
رضا نیك اندیش 2112 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
رضوان موسوی نسب 2216
زهرا حسنی پور 2099 خوابگاه مهر، دفتر سرپرست خوابگاه
زهرا دواتگران 2015 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
زهرا مهدي زاده
زهرا نيك مند
سروش امینی پور 2128 دانشکده مکانیک، طبقه اول
سعيد پارسافر 2316 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15130
سعید وحدت پناه 2347 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15102
سیاوش حداد سلیمانی 2139 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
سيد عنايت اله صفويان 2211
سید مهدی غفاری حسب 2059 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
سيد میثم صادقی نساج 2226 ساختمان مرکزی، طبقه اول
نورمحمد منجزی 2046 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر مدیر گروه شهرسازی
سید نادر پورموسوی 2047 دانشکده معماری و شهرسازی
سید نادر ركنی 2119 دانشکده عوم پایه، طبقه اول
سيد نادر ركني
سید وحید رضوی طوسی 2313 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15132
سیده رقیه نوری شمس آبادی 2004
سیده فاطمه مولایی زاده 2346 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15104
سیده فاطمه مولایی زاده 2346 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15104
سیف اله ایرانی نژاد 2520 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
شهرام برزگر 2108 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
شهرام برزگر 2108 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
شهناز زرگران 2120 ساختمان غذاخوری زیتون
صفورا کریمی 2127 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
عاطفه پورجاهد 2123 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
عاطفه پورجاهد 2074 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
عبدالامیر سلمان زاده دزفولی 2209
عبدالامیر نهاوندی 2222
عبدالحسین دوستی زاده 2521 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف
عبدالرحمن دیناروند 2043 دانشکده معماری و شهرسازی
عبدالرحیم معزی فر 2006
عبدالرضا قربانی فر 2084
علی رشید 2062 ساختمان انبار مرکزی
علی ظاهرزاده 2104 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
-- 2230 ساختمان مدیریت
- 2072
عليرضا افشاری 2075 ساختمان معاونت فرهنگی، دانشجویی ، طبقه دوم
علیرضا تقربی 2021 ساختمان معاونت آموزشی، دفتر معاون مدیر آموزشی
علیرضا ستایش مهر -- ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15111
عليرضا كرامت عمران
علیرضا نمدمالان 2338 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15109
غلامرضا صفارپور 2239 ساختمان مرکزی، طبقه اول
فاطمه رضوانی 2012 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
فخرالدين ترابی زاده 2214
فرحناز شاه منصوري 2217
فرهاد عباس گندمكار 2315 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15131
عزیز بنواری 2083
کریم فیضی 2228 ساختمان مرکزی، طبقه اول
کورش مومنی 2042 دانشکده معماری و شهرسازی
کورش مومنی 2040 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
کورش عطاریان 2042 دانشکده معماری و شهرسازی
کورش عطاریان 2008
- 2025 ساختمان معاونت آموزشی
كیانوش طافی 2305 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه دوم
كيومرث دالوند 2519 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
لیلا نجفی 2319 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15127
متصدي خوابگاه
مجتبی شفیعی 2126 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
مجتبی شیرين نژاد 2024 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
مجتبی گندم کار 2344 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15103
مجید عادلیان 2063 ساختمان انبار مرکزی
محسن بینا 2046 دانشکده معماری و شهرسازی
محسن تابان 2044 دانشکده معماری و شهرسازی
محسن رشیدیان 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15125
محسن رشیدیان 2321 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15125
محسن شکیبا 2345 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف،اتاق 15101
محسن صدرا 2089
محسن گندم کار -- مجتمع خوابگاهی پردیس، آزمایشگاه ریخته گری
محسن یعقوب نژادی 2121 ساختمان دانشکده علوم پایه، مدیریت مرکز رایانه
محمد احسانی پور 2066 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
مهران قمشي بزرگ
محمد امين انصاري 2135 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
محمد امین سخاوت منش 2057 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
محمد پیرداده 2016 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
محمد داود طالب زاده 2113 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
صفورا کریمی 2056
محمد ذاکرمشفق 2324 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15123
حبیب اله عباسی 2238 ساختمان مرکزی، طبقه اول
محمد شكراللهي عمران
محمد صمیمی فر 2105 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
محمد دیده بان 2003 معاونت اداری و مالی
محمد علی صابر زاده 2068 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
محمد علی موفق پور 2143 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
محمد فرزاد 2116 دانشکده علوم پايه، طبقه دوم
محمد مهرکی زاده 2044 دانشکده معماری و شهرسازی
محمدحسن اسلامی پور 2121 ساختمان دانشکده علوم پایه، مدیریت مرکز رایانه
محمدرضا بهدار 2156 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
محمدرضا خدائی نساج 2327 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، 15122
محمدرضا صنیعی 2207
- 2066
محمود جوادزاده 2016 ساختمان قدیم آموزش
محمود نیک منش 2210
مرجان چيت سازان 2522 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
مرضيه طلايي زاده 2091
مريم حسن نژاد 2055 ساختمان گروه شیمی، راهروی کتابخانه مرکزی
مریم شکیبا 2337 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15107
مژگان سبزه زاری 2114 دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم
مسعود کریم پناه 2100
مصطفی سرلک 2331 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15117
منصور سلیم پور 2083
مهدی بدیعی 2103 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مهدی تقربی 2117 دانشکده علوم پایه، طبقه دوم
مهدی زارع 2077 ساختمان معاونت فرهنگی، دانشجویی ، طبقه دوم
مهدی زارع 2129 گروه معارف اسلامی
مهدی سرادار زاده 2332 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15115
- 2067
مهدی عنایت زارع 2341 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15106
مهدی عنایت زارع 2341 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15106
مهدي گلچين پور 2052 دانشکده شیمی، طبقه همکف
مهدی وطن خواه 2122 ساختمان دانشکده علوم پایه، مدیریت مرکز رایانه
مهدیه حسینیان بناب 2213
مهران قمشی بزرگ 2137 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
مهران قمشی بزرگ 2137 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
آرش خشوعی 2027 ساختمان معاونت آموزشی، راهروی آمفی تئاتر قدیم
مهرداد شهربانوزاده 2329 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و برق، طبقه همکف، اتاق 15119
موسی موسی زاده 2342 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15108
ناصر جوهری 2518 ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف
ناصر عیدی شوره پززاده 2067 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
ناصر مسلم زاده علوم پايه
نجات علي زينبي نژاد 2071
ندا امینی جم 2107 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
نرگس موسویان 2080 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
نسترن دادفر 2091 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه همکف
نعمت طهماسبی 2102 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
نورمحمد منجزي 2155 دانشکده معماری و شهرسازی
نورمحمد منجزي 2046 دانشکده معماری و شهرسازی
نوید مقیمی 2153 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر گروه مرمت
نوید مقیمی 2153 دانشکده معماری و شهرسازی
هادي سعيدفر 2212
هادی سعیدفر 2232 ساختمان مرکزی، طبقه اول
هادی کریمی نیک 2073 ساختمان معاونت فرهنگی و دانشجویی، طبقه اول
هانی زارعی 2047 دانشکده معماری و شهرسازی
وحيد سرافراز معماری و شهرسازی
وحید نوروزی فرد 2135 دانشکده مکانیک، طبقه دوم
شماره ضروری آریاینیک 454654654 212 طبقه دوم شماره اتاق 32
تلفن دانشگاه 06142428000
شماره فکس 06142426666
باجه بانک ملی 2175
تاکسی سرویس دانشگاه 2176
انتشارات 2062
سرپرستی خوابگاه پردیس (برادران) 061-42641102
نگهبانی خوابگاه پردیس (برادران) 061-42641101
سرپرستی خوابگاه مهر (خواهران) 2099
نگهبانی خوابگاه مهر (خواهران) 2097
حسام سيدکابلی 2326 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف، اتاق 15201
اسفندیار کلانی 2148 دانشکده مکانیک، طبقه همکف
مجید مخدوم 2154 دانشکده معماری و شهرسازی، آموزش دانشکده
علیرضا حکیمی فرد 2109 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
شهرام برزگر 2108 دانشکده علوم پايه، طبقه چهارم
مجتبی شفیعی 2126 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
محمد ترکمان 2125 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
سروش اميني پور 2128 ساختمان دانشکده مکانیک، طبقه اول
- 2010
- 2007
- 2008
- 2009
- 2011
کورش عطاریان 2030 مرکز پژوهشی جندی شاپور
فرهاد عباس گندمكار 2318 ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر و عمران، طبقه همکف، اتاق 15131
نورمحمد منجزی 2046 دانشکده معماری و شهرسازی
پروین ترابی 2107
آدرس الکترونیک هیات اجرایی جذب jazb@jsu.ac.ir
شماره ارسال پیامک هیات اجرائی جذب 100002428
آبدارخانه دانشکده مکانیک 2152 دانشکده مکانیک، طبقه اول
آبدارخانه گروه مهندسی شیمی 2037 ساختمان گروه مهندسی شیمی، طبقه پایین
شهناز ترنیان 2041 دانشکده معماری و شهرسازی، دفتر رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
-- 2227 ساختمان مرکزی، طبقه اول
-- 2229 ساختمان مرکزی، طبقه اول
-- 2035 مرکز پژوهشی جندی شاپور