صفحه اصلی > دانشكده ها > معماری و شهرسازي > پژوهش > طرح هاي پژوهشي و ارتباط با صنعت 

طرح های پژوهشی

 

1- عنوان طرح پژوهشی: بررسی نقوش و تزیینات گلدانی مسجد – مدرسه های(حوزه های علمیه) دوره قاجار

حوزه پژوهش: معماری، تزیینات

مجری: دکتر کورش مومنی

تاریخ شروع: زمستان 1392 ، تاریخ خاتمه: ادامه دارد.

 

2- عنوان طرح پژوهشی: تاثیر مطلوب فضای شهری بر الگوی حرکتی مردم در بافت تاریخی شهر دزفول.

حوزه پژوهش: معماری، طراحی شهری

مجری مسئول: دکتر حمید رضا شایان

تاریخ شروع: زمستان 1392 ، تاریخ خاتمه: 1393

 

3- عنوان طرح پژوهشی: بازکاوی آموزش دانشگاهی مرمت ابنیه تاریخی فرهنگی

حوزه پژوهش: معماری، مرمت، آموزش

مجری مسئول: مهندس نوید مقیمی، مجری همکار: مهندس عبدالرحمن دیناروند

تاریخ شروع: زمستان 1392 ، تاریخ خاتمه: ادامه دارد.