صفحه اصلی > دانشكده ها > علوم پایه > پژوهش > طرح هاي پژوهشي و ارتباط با صنعت 
مجری تاریخ خاتمه تاریخ اجرا عنوان طرح
حسین کثیری 1393 1392 نقش مثال­ها در یادگیری ریاضی 
رضا چهارپاشلو  1393 1392 روشهای عددی برای حل دسته‌ای از مدل‌های کسری
رضا چهارپاشلو  1393 1392 روش تکرار پارامتری بهینه برای حل معادلات از نوع لین-امدن 
شهرام برزگر 1393 1392 سنتز ابرجاذب زیست تخریب پذیر بر پایه زیست پلیمرها و ارزیابی کاربرد آنها در رهایش کنترل شده مواد مغذی کشاورزی
مهدی بدیعی 1393 1392 ایدآل‌های ثابت مکان
رضا نیک اندیش 1394 1393 گراف دوگان ماکسیمال ساختارهای جبری
محمدداود طالب زاده 1394 1393 بررسی روش حل مساله با استفاده از رهیافت تقارن 
رضا نیک اندیش 1395 1394 گراف مقسوم علیه صفر توسیع یافته وابسته به یک حلقه جابجایی 
نعمت طهماسبی 1394 1394 بررسی خاصیت گازوکرومیک نانوذرات اکسید تنگستن فعال شده با کاتالیست فلزی"Au or Pt" )
ندا امینی جم 1396 1395 " اثر زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و پی‌متروزین روی رفتار جهت‌یابی و واکنش عددی زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum  (Marshall) (Hym.: Braconidae)" 
رضا نیک اندیش 1395 1395 گراف پوچساز یک حلقه جابجایی 
سیدنادر رکنی 1396 1395 فرایند تجاری سازی و فرمولاسیون خاک پوششی بستر قارچ دکمه ای با استفاده از پسماندهای کشاورزی 
محمد صمیمی فر 1396 1395 بررسی امکان تبدیل کمی سیانید به تیوسیانات 
علیرضا حکیمی فرد 1396 1396 مطالعه پدیده پول- فرنکل و اثر میدان الکتریکی قوي بر رسانش شیشه‌هاي Ag2O-TeO2-V2O
علیرضا حکیمی فرد 1396 1396 سنتز، شناسایي و بررسي و مقایسه ویژگي های فیزیکی نانو موادCoAl2O4, Ni2As2O7, As2Ni3O8,NiSb2O6  و بررسی دوپه کردن برخي از یون‌های عناصر در آنها