|  چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
اخبار جذب

فرم ها

- فرم شماره يك هيأت اجرايي جذب (متقاضيان شركت كننده در فراخوانها نياز به دانلود و تكميل اين فرم ندارند)

    

-جداول احتساب امتيازات مربوط به بررسي توانايي علمي متقاضيان تبديل وضعيت (آموزشي) (تاریخ بروز رسانی: 7 اسفند 96 )

جداول تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمي آزمايشي (آموزشي)

جداول تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمي قطعي (آموزشي)

جدول شماره پنج آموزشي -استادیار

جدول شماره پنج آموزشي -مربی

خدمات فناوری افراد پیوندها دانشکده ها جستجو

مرکز فناوری اطلاعات

تغییر گذر واژه اتصال به اینترنت

حساب كاربري

اعضای هیأت علمی

کارکنان

دانش آموختگان

ساختار دانشگاه

ارتباط با مسئولین

پیگیری درخواست

فرم رضايت سنجي از ارباب رجوع

 

 جستجوی پیشرفته

آرشیو اخبار

Copyright © 2012 - All rights reserved.