مراحل شارژ ورزرو غذا

1.    پس از ثبت كارت توسط سيستم اتوماسيون تغذيه؛ جهت شارژ كارت ابتدا به اينترنت كانكت شده و وارد سيستم اتوماسيون تغذيه دانشگاه شويد سپس شماره كاربري چهار رقم پشت كارت و رمز پيش فرض كه عدد 1 مي‌باشد را وارد كرده و توسط كارت بانك عضو شتاب افزايش اعتبارنماييد.

2.    پس از شارژ كارت دانشجويي (كارت تغذيه) در خصوص  رزرو  غذا اقدام نماييد.

3.    دانشجويان از شنبه تا سه شنبه هر هفته مي‌توانند براي هفته بعد رزرو نمايند.

4.    در صورت رزرو ننمودن غذا، خريد غذاي روز فروش بعد از ساعت 13 و در صورت موجود بودن وعده غذا، با احتساب هزينه دو برابر غذاي عادي امكان‌پذير مي‌باشد.