صفحه اصلی >  اداری و مالی > معاون اداری و مالی 
 

محمد دیده بان

استادیار

معماری

پروفایل  

پست الکترونیکی: Mdidehban1810@gmail.com

 

 

-    ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشگاه به واحدهاي ذي ربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن.

-    تدوين آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح براي تصويب.

-         نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.

-         ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس دانشگاه درخصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر.

-         پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت‌هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشگاه.

-         همكاري با ساير معاونت‌ها جهت حسن اجراي اهداف، وظايف و برنامه‌‌هاي دانشگاه.

-    اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري ،پشتیبانی ، مالي و حقوقی دانشگاه مطابق با مصوبات ، مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط.

-         رسيدگي به اهداف اجرايي دانشگاه و هدايت و نظارت  بر چگونگي گردش كار‌ها و روش‌هاي كاري مورد عمل  در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي دانشگاه.

-    نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف براساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناء.

-    تشكيل كميته تدوين روش‌هاي اجرايي به منظور بهينه سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونت‌هاي دانشگاه.

-    استقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخش‌هاي مختلف دانشگاه.

-         اعلام نظر در خصوص تنظیم متن تفاهم نامه ها و نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی.

-    گردآوری و تنظیم و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه و تعیین سیاست ها و رویکردهای مالکیت فکری و معنوی منعکس شده در شیوه نامه ها و آئین نامه های دانشگاه مرتبط با موضوع، با همکاری و هماهنگی معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه.

-         اعلام  نظر حقوقی درباره  استعلام واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص مسائل مختلف.

-    پيگيري مسائل حقوقي و مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارائه پيشنهادات لازم  به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي.

-         تدوين اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز.

-         همكاري و اقدام در زمينه تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري و طبقه‌بندي مصوبات.

-         انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه.