صفحه اصلی >  فرهنگي و دانشجويي > اداره امور فرهنگی و اجتماعی > معرفی اداره امور فرهنگی و اجتماعی 


دانشگاه يك نهاد آموزشي، پژوهشي و فرهنگي جامعه است و بر اساس ارزش‌ها و آموزه‌هاي ارزشمند اسلامي، توجه به مسائل فرهنگي و مذهبي و اجتماعي دانشجويان را در كنار آموزش‌هاي علمي مورد عنايت ويژه قرار مي‌دهد. فرهنگ سازي و احياي فرهنگ ديني و ملي از طريق انجام فعاليت‌هاي مرتبط مطابق با نيازهاي دانشجويان و بر اساس سلائق و نگرش‌هاي متنوع مخاطبين با استفاده از مشاركت عناصر مورد مخاطب دانشجويي در برنامه‌ريزي و اجراي آن فعاليت‌ها از اهداف كلان اين اداره محسوب مي‌شود.


برگزاري جشنواره‌هاي قرآني، همايش‌هاي علمي، مذهبي و سياسي، اردوهاي تفريحي و زيارتي، سفرهاي عمره مفرده و مسابقات را مي‌توان بخشي از فعاليت‌هاي فرهنگي متعددي كه دانشگاه در دست اجرا دارد نام برد.


 

سرپرست اداره فرهنگي و اجتماعي


سركار خانم دكتر عاطفه پورجاهد


رشته تحصيلي: مهندسي پزشكي گرايش بيو مواد


عضو هيأت علمي گروه مهندسي شيمي


پست الكترونيك:     atpourjahed@jsu.ac.ir