بيترديد وجود تشكل‌هاي سياسي و فرهنگي در ميان دانشجويان يكي از علل پايداري و تأثیرگذاری حركت‌هاي دانشجويي بوده است. فعاليت تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهیان، شامل برگزاري مراسم مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تريبون آزاد، اردوهاي فرهنگي، انتشار نشريات، موضع‌ گيري‌هاي سياسي و بسياري فعاليت‌هاي ديگر است

 

كارشناس تشكل‌هاي اسلامي و دبيرخانه هيأت نظارت بر تشكل‌هاي اسلامي دانشگاه :

نسترن دادفر

تشکل‌های اسلامي، در بخش دانشجویی( تشكل اسلامي فرارو) بوده و دیگر نهادهای فعال در دانشگاه، بسیج دانشجویی، بسیج کارمندان و بسیج اساتید می‌باشد. لازم به ذکر است برای برگزاری فعالیت‌های سياسي، فرهنگی و اجتماعی، اخذ مجوز از هيأت نظارت دانشگاه ضروری می‌باشد.