دفتر امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول به‌عنوان نهادی تسهیل‎گر جهت توسعه همکاری‌های دانشگاه با خارج کشور در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و مبادلات فرهنگی در تلاش است با شناسایی شخصیت‌ها و مراکز علمی خارج از کشور و ایجاد ارتباط از طریق عقد تفاهم‌نامه‌های بین دانشگاهی، برگزاری کنگره‌های و کارگاه‌های بین‌المللی، مکاتبه با رایزن‌های فرهنگی ایران در دیگر کشورها و بلعکس و .... بستر مناسبی برای تبادل اندیشه و آرا میان استادان و پژوهشگران دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول و مؤسسات همتای خارج از کشور را فراهم نماید.