صفحه اصلی >  فرهنگي و دانشجويي > مديريت امور دانشجويي > معرفی مدیریت امور دانشجویی 

اين مديريت در رابطه با رسيدگی و پيگيری امور دانشجويان از اداره رفاه و خدمات عمومي با زير مجموعه‌هاي زير تشکيل شده است:

1.     امورخوابگاه‌ها

2.     امور تغذيه

3.     خدمات دانشجويي

 

 


مدير امور دانشجويي:

دكتر بهزاد وثيق

رشته تحصيلي: معماري و شهرسازي

عضو هيأت علمي دانشكده معماري و شهرسازي