مسئول دفتر: 
  حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی زارع

تحصیلات:
کارشناسی: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
کارشناسی ارشد: دانشگاه قم
دکتری: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
عضو هیئت علمی دانشگاه

زمینه ها و علایق پژوهشی:
 فقه اصول و کلام و فلسفه

*******************************

مسئول اجرایی دفتر: علیرضا افشاری
تحصیلات: کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت