معرفي

با هدف زمينه سازي، رشد، خلاقيت‌هاي فرهنگي دانشجويان و ساماندهي خواسته‌ها و تلاش‌هاي خود انگيخته فرهنگي، هنري، اجتماعي و دانشجويي و هدايت اين گروه از فعاليت در جهت نيل به ارزش‌هاي متعالي اسلامي- ايراني كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان در دانشگاه‌ها تشكيل مي‌شوند. اين كانون‌ها به منظور تأكيد بر هويت ملي و اسلامي، ارتقاي سطح همكاري جمعي و بسط و تعميق فرهنگ مشاركت در دانشگاه‌ها تأسيس و فعاليت مي‌كند.

 

فعاليت‌هاي كانون‌هاي فرهنگي و هنري

فعاليت كانون‌هاي فرهنگي در دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول در قالب پژوهش‌هاي فرهنگي، كلاس‌هاي آموزشي مرتبط با موضوع، فعاليت‌هاي ترويجي از جمله همايش، سمينار، سايت و وبلاگ، مسابقات هنري، برد، نشريه و ... انجام مي‌گيرد.

 

كارشناس كانون‌هاي فرهنگي و هنري

حجت مرادي برزگر زاده