معرفی

با هدف زمینه سازی، رشد، خلاقیت‌های فرهنگی دانشجویان و ساماندهی خواسته‌ها و تلاش‌های خود انگیخته فرهنگی، هنری، اجتماعی و دانشجویی و هدایت این گروه از فعالیت در جهت نیل به ارزش‌های متعالی اسلامی- ایرانی كانون‌های فرهنگی دانشجویان در دانشگاه‌ها تشكیل می‌شوند. این كانون‌ها به منظور تأكید بر هویت ملی و اسلامی، ارتقای سطح همكاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشاركت در دانشگاه‌ها تأسیس و فعالیت می‌كند.

 

فعالیت‌های كانون‌های فرهنگی و هنری

فعالیت كانون‌های فرهنگی در دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در قالب پژوهش‌های فرهنگی، كلاس‌های آموزشی مرتبط با موضوع، فعالیت‌های ترویجی از جمله همایش، سمینار، سایت و وبلاگ، مسابقات هنری، برد، نشریه و ... انجام می‌گیرد.

 

كارشناس كانون‌های فرهنگی و هنری

حجت مرادی برزگر زاده