گروه قدرت دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول یکی از گروه‎های قوی و فعال آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه می‎باشد. این گروه دارای اساتید متخصص و متعهدی است که تخصص آنها زمینه‎های تخصصی اصلی مورد نیاز آموزشی و پژوهشی در این گرایش را شامل می‎شود. گروه قدرت با داشتن امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی مورد نیاز در تلاش است تا از یک سو با تربیت نیروهای متخصص نیازهای صنایع بومی و غیر بومی در این زمینه را مرتفع سازد و از سوی دیگر با استفاده از جدیدترین نتایج تحقیقات علمی و پژوهشی به این صنایع یاری رساند. در حال حاضر دانشجویان در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این گرایش مشغول به تحصیل می‎باشند، که مقطع کارشناسی ارشد نیز شامل گرایش سیستم‎های قدرت و گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‎های الکتریکی می‎باشد. زمینه‎های کاری و تحقیقاتی این گروه شامل عایق‎ها و فشار قوی، بهره‎برداری، حفاظت، کنترل و دینامیک سیستم‎های قدرت امروزی و ریزشبکه‎ها، الکترونیک قدرت، ماشین‎های الکتریکی، انتقال بیسیم انرژی الکتریکی و استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی جهت تولید انرژی الکتریکی می‎باشد.