یکی از مهمترین گرایش های رشته مهندسی مکانیک، گرایش حرارت و سیالات می باشد. مکانیک سیالات شاخه‌ای از مهندسی مکانیک است که به مطالعه خواص سیالات، نیرو‌های وارد بر سیالاتو یا نیروهای وارده از طرف سیالات بر اجسام جامد می‌پردازد . شاخه مکانیک سیالاترا می‌توان به دو دسته کلی استاتیک سیالات و دینامیک سیالات  تقسیم نمود .

 

استاتیک سیالات به مطالعه سیال ساکن می‌پردازد . مهندسان مکانیک ، قوانین استاتیک سیالات را برای محاسبه فشار و نیروهای شناوری  وارد بر یک جسم ساکن مانند سدها و تانک‌های ذخیره‌سازی استفاده می‌نمایند .

 

در مقابل ، دینامیک سیالات به مطالعه رفتار مایعات و گازهای در حال حرکت و یا به مطالعه نیروهای وارد بر یک جسم متحرک در سیال ساکن می‌پردازد .

 

از آنجا که حرکت سیالات اغلب با فعل و انفعالات حرارتی همراه است ، مطالعه مکانیزم‌های انتقال حرارت یعنی رسانایی ، جابجایی  و تشعشع  به همراه مباحث مکانیک سیالاتدر یک شاخه قرار می‌گیرد که به عنوان گرایش حرارت و سیالات شناخته می‌شود . 

 

گروه حرارت و سیالات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در حال حاضر از فعاليت 2 عضو هيأت علمي بهره مي‌برد. اعضای هیئت ‌علمی این گروه طرح‌های پژوهشی مختلفی را در قالب همکاری‌های خود با صنایع استان به انجام رسانده‌اند. اولین دوره پذیرش دانشجو در گروه مهندسي مکانيک- حرارت و سیالات دانشگاه به سال 1384 برمی گردد. این گروه از سال 1391 نیز در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی دانشجو می پذیرد. اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری از برنامه های آتی گروه مهندسی مکانیک –حرارت و سیالات محسوب می گردد.