صفحه اصلی > دانشكده ها > برق و كامپيوتر > پژوهش > پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 

پایان­ نامه­ های انجام شده در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

سال دفاع

1

تشخیص شرایط جزیره‌ای شدن سیستمهای توزیع مبتنی بر ریخت شناسی ریاضیاتی

سیاووش شادپی

دکتر سرلک

94

2

تشخیص خطا طی نوسان توان در خطوط انتقال جبران­شده با ایجاد امضا برای تشخیص الگو

مهدی دریالعل

دکتر سرلک

95

3

مدل­سازی و مکان­یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتور قدرت با روش­های الکتریکی

محمد ترک

دکتر ستایشمهر

95

4

امکان سنجی تشخیص تغییر شکل سیم‌پیچ ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تحلیل پاسخ فرکانسی

صدیقه ابراهیمی

دکتر ستایشمهر

95

5

مدلسازی و بررسی الگوریتم ردیابی حداکثر توان با در نظر گرفتن تغییر شرایط محیطی برای یک آرایه خورشیدی

مجید ظاهری

دکتر سرادارزاده

95

6

آنالیز و میراسازی تشدید زیر سنکرون در نیروگاه­های بادی دارای ژنراتورهای القایی از دو سو تغذیه

رضا هاشمی

دکتر پورفر

95

7

برنامه­ریزی سیستمهای توزیع هوشمند با در نظر گرفتن قابلیت خوددرمانی

پژمان نوروزی

دکتر پورفر

95

8

بررسی سیستم انتقال بی­سیم القایی در عملکرد هارمونیک سوم

مهتاب دهقانیان

دکتر نمدمالان

95

9

وصل مجدد تک‌فاز خودکار تطبیقی خطوط انتقال مبتنی بر تحلیل امضای الکتریکی

فاطمه خدابخشی

دکتر سرلک

95

10

پیش­بینی شرایط ناپایداری گذرا با استفاده از سیستم اندازه‌‌گیری ناحیه گسترده

ستوده افشاری

دکتر سرلک

95

11

اندازه‌گیری و مکان‌یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت به روش الکتریکی

عبدالرحمان منیعی

دکتر ستایشمهر

95

12

بررسی ساختار فنر الکتریکی جهت کاهش نوسانات ولتاژ و فرکانس در ریز شبکه

نسیم باقری

دکتر سرادارزاده

95

13

متعادل سازی ولتاژ باس DC در مبدل H متوالی برای کاربرد ادوات FACTS

میترا راه علی اصل

دکتر سرادارزاده

95

14

طراحی یک سلول حافظه ی سه ارزشی قابل آدرس دهی با محتوا با استفاده از ممریستور

مریم توحیدی

دکتر سیده فاطمه مولایی زاده، دکتر مجتبی گندم کار

96