صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > پژوهش > پایان نامه های کارشناسی ارشد 

پایان­ نامه ­های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

1

اثر استغراق بر شکل گرداب و ضریب تخلیه جریان در آبگیرهای مدور قائم با ورودی تاج دندانه ای

سروش اسماعیلی زاده

دکتر بابک لشکرآرا

در حال انجام

2

آنالیز اکوهیدرولیکی راه ماهی پیچان نوع c به روش جذب ممنتم

زهرا محمودیان

دکتر بابک لشکرآرا

در حال انجام

3

طراحی سامانه تحت وب مدیریت مانور دریچه های سد در مواقع سیلابی

مختار قبادی

دکتر حسام سید کابلی

دفاع شده

4

رفتار نگاری سد خاکی در زمینه نشت در دوره بهربرداری با استفاده از روش عددی اجزامحدود (مطالعه موردی: سد کرخه)

سیامک اسمعیلزاده

دکتر مهرداد شهربانوزاده

در حال انجام

5

بهبود عملکرد روش مکش هیدرولیکی از نوع لوله ی مدفون در رسوب زدایی مخازن کم عمق

مهدی عباسی

دکتر بابک لشکرآرا

دفاع شده

6

پایان­نامه­های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب

ردیف

عنوان

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

1

تلفیق مخاطرات فیزیکی و آسیب پذیری اجتماعی-اقتصادی در ارزیابی ریسک سیلاب

محمد عینی

دکتر حسام سید کابلی

در حال انجام

2

بررسی آزمایشگاهی تاثیر دیوار آب بند بر نفوذ آب شور به شیرین در آبخوان های ساحلی

علی ظهرابی

دکتر مهرداد شهربانوزاده

در حال انجام

3

بررسی تاثیر سناریوهای مختلف قیمت گذاری آب در بهره برداری از سدها در شرایط خشکسالی (مطالعه موردی: سد دز)

زیبا لیموچی

دکتر حسام سید کابلی

دفاع شده

4

پهنه بندی خشکسالی با استفاده از منابع اطلاعاتی شبکه بندی شده(مطالعه موردی: استان خوزستان)

رضا کوچکی

دکتر خیرالله خادمی

دفاع شده