صفحه اصلی > آموزشی > مدیریت امور آموزشی > کارشناس پذيرش و نظام وظيفه 

شرح وظایف :

 1- برنامه ریزی پذیرش دانشجویان جدیدالورود در هر سال

 2- دریافت اطلاعات دانشجویان جدید از سازمان سنجش و تبدیل به فرمت مناسب برای سیستم گلستان

 3- تهیه و ارسال آمارهای مورد نیاز وزارت علوم و سازمان سنجش

 4- انجام امور پذیرش دانشجو در موارد متفرقه ( دکتری، انتقالی ها و دوره های آزاد و .... انجام مکاتبات لازم در این زمینه )

 5- پاسخگویی به مراجعین

 6- ارائه فرم تسویه حساب به دانشجویان و پیگیری امور تسویه حساب در سیستم گلستان

 7- دریافت تاییدیه های تحصیلی مقاطع قبلی ، بررسی آنها و ثبت در سیستم گلستان

 8- درخواست تاییدیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ....

9- انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیریت انجام مکاتبات لازم در رابطه با امور نظام وظیفه دانشجویان