صفحه اصلی > درباره دانشگاه > گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 

 


  • تغییر گذرواژه
  • گزارش مصرف
  • فرم درخواست ایمیل (کارشناسی ارشد)
  • نحوه اتصال به اینترنت
  • محدودیت های ارتباط

 


 


  • دریافت نرم افزارهای تخصصی رشته ها
  • دریافت نرم افزار های عمومی پر کاربرد
  • دریافت Image های ویندوزهای مختلف
  • دریافت فایل های تمرین اساتید

آموزش استفاده از دریافت نرم افزار