صفحه اصلی > سامانه رزومه اساتید > اطلاعات شخصی اساتید 
Avatar
رضا نیک اندیش (استادیار )
دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
  • رشته: ریاضی _
  • شماره اتاق:
  • تلفن :
  • ایمیل:
  • رزومه:
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
کارشناسی دانشگاه اراک ریاضی ریاضی 1378 1382
کارشناسی ارشد صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ریاضی جبر 1384 1386
دکترا صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ریاضی ترکیبیات جبری 1386 1391

Base64

عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است