صفحه اصلی > سامانه رزومه اساتید > اطلاعات شخصی اساتید 
Avatar
کورش عطاریان (استادیار )
دانشکده معماری و شهرسازی / گروه معماری
  • رشته: معماری _ معماری
  • شماره اتاق:
  • تلفن : 061-42428000 (داخلی 2042)
  • ایمیل: attarian [AT] jsu.ac.ir
  • رزومه:
مقطع دانشگاه رشته گرایش سال شروع سال پایان عنوان پایان نامه
دکترا تربیت مدرس معماری معماری 1387 1393 تدوین اصول معماری فضاهای باز مسکونی با هدف افزایش فعالیت های کودکان 10-11 سال شیراز
کارشناسی ارشد شیراز معماری معماری 1384 1386 مرکز پژوهش، پرورش و نمایش گل و گیاه شیراز
کارشناسی شیراز معماری معماری 1379 1384

Base64S29vcm9zaCBBdHRhcmlhbiA=

عنوان توضیحات تصویر
اطلاعاتی درج نشده است
عنوان توضیحات سال
اطلاعاتی درج نشده است