باز این چه شورش است که در خلق عالم است

             باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

فرارسیدن محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان بر عموم شیعیان تسلیت باد

ادامه مطلب

دانشگاه جندی شاپور باستان- بند ساسانی


Ancient Jundishapur University