فرم رضايت سنجي از ارباب رجوع
جنسيت : *
تاريخ مراجعه :
نام حوزه مورد مراجعه : *
نام واحد مراجعه : *
علت مراجعه : *

آيا اطلاع رساني و راهنمايي هاي لازم به صورت شفاف و دقيق

براي انجام خدمت مورد درخواست به شما ارائه شد ؟

بله خير تا حدودي
آيا خدمت مور نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟ بله خير
نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است ؟ بسيار خوب خوب متوسط بد
نام فرد يا افرادي كه مناسبترين برخورد را با شما داشته اند مرقوم بفرمائيد :
ميزان رضايت شما از خدمات ارائه شده چقدر بوده است ؟ خيلي زياد زياد متوسط كم
در صورت نارضايتي علت نارضايتي شما چه بوده است ؟
لطفا چنانچه نظر ، پيشنهاد و يا انتقاد يا شكايتي داريد در اين محل مرقوم بفرماييد :
در صورت تمايل قسمت زير را تكميل فرماييد :
 نام و نام خانوادگي :  
 آدرس محل سكونت :  
 تلفن :  
آدرس پست الكترونيكي :
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*